Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України

м.Київ, вул. Володимирська 57,
email:org@profspilka.kiev.ua,
http://www.profspilka.kiev.ua

Профспілка > Новини > Розширене засідання Кабінету Міністрів України з питань освіти і науки
Розширене засідання Кабінету Міністрів України з питань освіти і науки
Розширене засідання Кабінету Міністрів України з питань освіти і наукиВперше за всі роки незалежності держави відбулось розширене засідання Кабінету Міністрів України цілком присвячене питанням освіти і науки. На розгляд Уряду винесено близько 40 проектів нормативно-правових актів, що окреслюють подальші шляхи розвитку освіти.

Зокрема, проект Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, яка має визначити пріоритети розвитку дошкілля, закладає нові підходи до підготовки педагогічних кадрів, просвітництва батьків, змістовного наповнення. Особлива увага приділялася питанням здоров'я дітей.

На виконання доручення Президента України В.Ф. Януковича та з метою поліпшення якості освіти, формування інформаційного суспільства та конкурентоспроможної економіки розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів "Про схвалення концепції Державної програми запровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2017 року". Зазначена концепція сприятиме забезпеченню якісно нового рівня надання знань на основі ІКТ. Ще одним з питань засідання Уряду стала концепція Державної соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року. Її реалізація дасть поштовх для розвитку природничо-математичних дисциплін у школі, сприятиме формуванню мотивації учнів обирати професії технічного спрямування, без яких неможливий розвиток економіки країни.

Винесено на розгляд проекти документів, що стосуються загальної середньої та дошкільної освіти, а саме: "Деякі питання організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у зв'язку з впровадженням 11-річного терміну навчання", "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад", "Про затвердження Положення про освітній округ", "Про внесення змін до постанови КМУ від 14 січня 2004 року N 24 "Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти" та інші спрямовані на виконання норм нещодавно прийнятого Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти (щодо організації навчально-виховного процесу).

Також пропонувався до розгляду проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання розроблення Національної рамки кваліфікацій".
Проектом розпорядження Кабінету Міністрів України "Про підвищення рівня  працевлаштування випускників вищих навчальних закладів" пропонується запровадити новий механізм отримання випускниками вищих навчальних закладів першого робочого місця, який опрацьовано спільно з Міністерством праці та соціальної політики, який створить більш сприятливі умови для співпраці вищих навчальних закладів, центрів сприяння працевлаштування випускників вищих навчальних закладів та роботодавців.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку  працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням" передбачає впровадження новий механізм працевлаштування на основі двосторонніх та багатосторонніх договорів між професійно-технічним навчальним закладом, підприємством, установою, організацією-замовником робітничих кадрів та учнем.

Такий підхід створить умови для  залучення роботодавців до процесу підготовки кваліфікованого робітника через наявність певних зобов'язань кожної зі сторін договору щодо якості професійного навчання та подальшого соціального захисту майбутнього працівника. Оскільки підготовка робітника здійснюватиметься за цільовим призначенням, роботодавці, починаючи з першого дня навчання учня, зможуть відстежувати якість його підготовленості, а також надавати оплачуване місце для проходження практики безпосередньо на виробництві та здійснювати певні капіталовкладення для покращення процесу навчання.

Враховуючи історичні традиції та педагогічну цінність дитячих ігор для патріотичного виховання підростаючого покоління Кабінетом Міністрів України розглянуто проект розпорядження "Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів", яким передбачається відродити військово-патріотичну спортивну гру "Зірниця" і надати їй статусу всеукраїнської. Це сприятиме формуванню у дітей почуттів честі, гідності, любові до Батьківщини та готовності до її захисту.
Усі нормативно-правові акти, які розглядались на засіданні Кабінету Міністрів України 27 серпня 2010 року, отримали одноголосну підтримку учасників засідання.