Авторизація|

Обдарована юнь

Обдарована юньОбдарованість – це поняття загальної психології, вперше сформульоване ще в ХІХ столітті англійським вченим Френсісом Гальтоном. Під ним розуміють комплексний феномен, який свідчить про високий рівень задатків та здібностей людини. Вони можуть по-різному проявлятися. Зокрема, інтелектуальна обдарованість - це наявність особливо вираженого абстрактно-логічного мислення. Воно може виявляти себе в різний спосіб, у тому числі як часткова обдарованість у мовній, математичній, фігуративній, технічній сферах. 

Поряд з цим розрізняють різні таланти, такі як музичний, художній, практично-інструментальний, спортивний чи соціальний. Інтелект людини реалізовується у взаємодії вродженого потенціалу і умов середовища, в якому росте дитина, сюди належать сім'я, коло друзів, дитсадок і школа. Все це впливає на інтелектуальний розвиток дитини та на її особистість в цілому, а разом з тим і на мотивацію успішності, старанність, ефективність навчальних стратегій, здатність опановувати стрес, здійснювати самоконтроль та саморегуляцію. Кожна дитина має індивідуальну структуру інтелектуальних здібностей. Можливі всі уявні комбінації. 

Виявляємо таланти!

Важливою основою для виявлення обдарованості є уявлення про людину, яке випливає з порівняння кожного індивіда зі своїми власними можливостями, здібностями та потребами. Дорослі помічають ознаки інтелектуальної обдарованості, скажімо, коли починають помічати у дітей підвищену допитливість та невтомну дослідницьку поведінку.

У деяких випадках це можна зауважити в ранньому віці. Такі діти раніше за інших починають ставити багато запитань «Чому?». Вони дуже спостережливі, швидше та ефективніше сприймають та обробляють інформацію, зокрема при вирішенні складних завдань. У одних дітей розвиваються різнобічні інтереси, інші ж, навпаки, поглиблено працюють в певній вузько спрямованій галузі, при цьому ця спеціальність, це хобі не можна назвати звичним для дітей їхнього віку.

Особлива обдарованість рідко обмежується лише однією областю знань, наприклад, математикою чи музикою (часткова обдарованість).

Можливі особливості поведінки обдарованих дітей:

Обдаровані діти здебільшого демонструють:

– особливу гнучкість мислення, пошук нових оригінальних ідей (про таких людей кажуть, що вони мислять «нестандартно».);

– раннє рефлексивне та логічне мислення;

– гарну пам'ять (частково ця риса залежить від зацікавлень дитини);

– розвинену здатність зосереджуватись і надзвичайну наполегливість при вирішенні самостійно поставлених завдань та складних ігор;

– глибокі знання фактів та деталей;

– схильність до інтелектуально структурованої діяльності, швидке та ефективне вміння абстрагуватися й узагальнювати;

– особливо ранню цікавість до літер, цифр, знаків, символів;

– раннє змістовне вільне мовлення, часто оперуючи непритаманним для цього віку багатим словниковим запасом.

Вони здебільшого самостійно навчаються читати у віці від 4 до 6 років з власної ініціативи. Демонструють у цьому незвично швидкі успіхи вже на початку навчання у школі.

Обдарованих дітей не можна назвати цікавими партнерами в ігровій діяльності чи у роботі, адже працюють вони переважно поодинці, вирішуючи проблеми з притаманною лише їм швидкістю та інтенсивністю. Почуття гумору, правду кажучи, у них теж специфічне.

Я і соціум

Часто обдаровані діти чутливо сприймають соціальну взаємодію, мають загострене почуття справедливості, високі моральні вимоги, також яскраво виражене "свавілля" (тверду впевненість у своїй правоті, власну аргументацію, несприйняття інших точок зору).

Учень із творчими здібностями може проявити недисциплінованість у вигляді відмови від рутинних завдань та повторів, але якщо йому доручать організовувати й спланувати справу, співпрацювати з іншими людьми, то він легко спрогнозує ситуацію, розробить моделі дій, демонструючи таким чином поведінка лідера.

Усюди є смарагди

Виходячи з перерахованих наявних знань, можна обґрунтовано припустити, що в кожному класі чи групі можуть бути діти з найрізноманітнішими талантами чи обдаруваннями.

У багатьох випадках звичайні методи спостереження та оцінки досягнень учнів не дозволяють повною мірою визначити ступінь обдарованості дитини. Успішність у школі, високі показники в навчанні не є достатнім доказом обдарованості, оскільки невідомо якими зусиллями та за яких обставин їх було досягнуто.

Зважаючи на те, що відсоток обдарованих дітей, які мають нормальну та низьку успішність у школі, дуже високий, вихователі повинні пересвідчитися в цьому шляхом додаткових спостережень та досліджень. Приміром, диференційовані спостереження можна проводити, коли діти діють у нестандартних життєвих ситуаціях та можуть у повній мірі проявити свій потенціал до значних досягнень.

Діагностуймо

У розвинених західноєвропейських країнах діагностика обдарованості проводиться шкільними психологами, адже вони мають фахові знання для проведення, оцінки, а також тлумачення психологічних тестів.

За допомогою психологічної тестової діагностики можна встановити структуру обдарованості та визначити коефіцієнт інтелекту (IQ). Такі дослідження можуть розповісти не лише про інтелектуальну обдарованість, але й про мотивацію, ставлення дитини до роботи, аспекти розвитку особистості, які в сукупності є передумовою реалізації обдарованості у відповідні досягнення.

Для того, щоб діагностика належним чином підтримувала високий розвиток дитини як в школі, так і вдома, повинна постійно тривати взаємодія між класним керівником, учителями та батьками.

 

Володимир Волик,

аспірант НПУ імені М.П. Драгоманова

По темі:



Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

18.червня

Ювіляри 06.2020

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці