Авторизація|

Перспективний план основних заходів Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України на І півріччя 2017 р.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРІЇНИ

КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

 

 

ПРЕЗИДІЯ

 

ПОСТАНОВА


21.12.2016 м. Київ № 18-3

 

 

 

Про затвердження перспективного плану

основних заходів Київської міської організації

Профспілки працівників освіти і науки

України на І півріччя 2017 р.

 

 

 

Ознайомившись з проектом перспективного плану основних заходів КМОППОіНУ на І півріччя 2017 року, президія ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України

постановляє:

 

1.Перспективний план основних заходів Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України на І півріччя 2017 р. затвердити (план додається).

 

2.Розмістити перспективний план основних заходів Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України на І півріччя 2017 р. на сайті КМОППОіНУ.

 

3.У разі виникнення потреби надати право голові КМОППОіНУ корегувати перспективний план основних заходів КМОППОНУ на І півріччя 2017 р.

 

4.Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника голови Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Геведзе О.О.

 

 

 

Голова О.М. Яцунь

 

 

Затверджено

Постанова президії ради КМОППОіНУ

21.12.2016 № 18-3

 

 

Перспективний план

основних заходів київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України

на І півріччя 2017 року

 

Термін проведення

Назва заходу

Відповідальний

     

І.Розглянути на засіданнях ради КМОППОіНУ:

І квартал (лютий)

1. Про реалізацію основних напрямів діяльності Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України за період з квітня 2016 р. до лютого 2017 р.

2. Про кошториси прибутків та витрат ради КМОППОіНУ і КМОППОіНУ в цілому на 2017 р. та звіти про виконання кошторисів за 2016 р.

Президія ради,

відділи виконавчого апарату КМОППОіНУ

ІІ. Розглянути на засіданнях президії ради КМОППОіНУ:

І квартал

(лютий)

1. Про проведення засідання ради КМОППОіНУ

 

 

2. Про статистичну звітність за 2016 рік

 

3. Про стан оплати праці в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Відділ організаційної роботи

Фінансовий відділ

Відділ організаційної роботи

Юридичний відділ

 


ІІ квартал (квітень)

1. Про виконання Угоди між Головним управлінням освіти і науки (Департаментом освіти і науки, молоді та спорту) виконавчого органу Київради (КМДА) та КМОППОіНУ за підсумками 2016 року

2. Фінансовий звіт про виконання кошторису КМОППОіНУ за 3 місяці 2017 р.

3. Про стан внутрішньоспілкової роботи в ППОС Київського національного університету технологій та дизайну

Юридичний відділ

 

 

 

Фінансовий відділ

 

Відділ організаційної роботи

 

ІІ квартал (травень)

1. Про організацію дитячого оздоровлення влітку 2017 року

 

2. Про хід атестації працівників закладів освіти Дарницького району м. Києва

 

3. Про внутрішньоспілкову роботу щодо профспілкового членства в ППОСА Київського національного лінгвістичного університету

Відділ організаційної роботи

Фінансовий відділ

Юридичний відділ

 

 

Відділ організаційної роботи

 

 


ІІІ. Основні заходи

Протягом півріччя

Здійснювати аналіз положень Законів України, постанов Кабінету Міністрів, рішень Київради та розпоряджень Київської міської державної адміністрації, що регулюють трудові, соціально-економічні права та гарантії працівників і студентів

Юридичний відділ

Протягом півріччя

Брати активну участь у заходах з питань реформування освіти

Заступник голови Трофименко О.М. Юридичний відділ

Протягом півріччя

Здійснювати контроль за станом виплати заробітної плати працівникам закладів освіти, стипендії студентам ВНЗ

Заступник голови Трофименко О.М.

Протягом півріччя

Брати участь у роботі круглих столів, робочих групах, нарадах, фахових дискусіях, громадських обговореннях тощо з питань прав і гарантій освітян

Заступник голови Трофименко О.М. Юридичний відділ

Протягом півріччя

Оперативно інформувати первинні профспілкові організації про прийняті нормативно-правові акти

Юридичний відділ

Протягом півріччя

Сприяти вирішенню проблемних питань або попередження можливих порушень на місцях положень чинного законодавства з оплати праці, житлово-побутового забезпечення працівників і студентів, захисту соціально-економічних, трудових прав, соціально-культурних, спортивних інтересів членів Профспілки тощо

Юридичний відділ

Протягом півріччя

Надавати методичну та практичну допомогу організаційним ланкам і спілчанам з питань законодавства про працю

Юридичний відділ

Протягом півріччя

Вживати заходів задля недопущення прийняття Закону про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (реєстр. №3474 від 13.11.2015 року), спрямованого на звуження прав первинних профспілкових організацій студентів

Заступник голови Трофименко О.М. Юридичний відділ

Протягом півріччя

Розглядати звернення та скарги, надавати юридичну допомогу членам профспілки, при необхідності виступати від їхнього імені в судових та інших органах

Юридичний відділ

Протягом півріччя

Сприяти реалізації заходів, спрямованих на профілактику виробничого травматизму і професійних захворювань у закладах освіти та забезпечити захист членів профспілки у відшкодуванні збитків, заподіяних їм в процесі трудової діяльності

Заступник голови Трофименко О.М.

Протягом півріччя

Надавати пропозиції, направляти звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування про недопущення звуження номінальних соціально-економічних гарантій освітян і студентів

Заступник голови Трофименко О.М.

Юридичний відділ

Протягом півріччя

Здійснювати організаційно-методичне забезпечення заходів КМОППОіНУ (засідань ради, президії ради, нарад керівників організаційних ланок тощо)

Відділ організаційної роботи

Протягом півріччя

Надавати консультативну та методичну допомогу з питань внутрішньоспілкової роботи в організаційних ланках КМОППОіНУ

Відділ організаційної роботи

 

 

Протягом півріччя

 

Забезпечувати підготовку аналітичних, інформаційно-методичних матеріалів для профспілкових працівників, профактиву, членів профспілки

Відділи виконавчого апарату КМОППОіНУ

Протягом півріччя

Забезпечувати щомісячний вихід газети "Єдність", оперативно інформуючи профспілкову громадськість про основні дії Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України у сфері соціально-економічного захисту спілчан, висвітлювати процеси реформування та інноваційні підходи у галузі "Освіта"

Журналіст

 

Протягом півріччя

Підтримувати зворотній зв'язок з читачами газети, аналізувати проблеми вчительства, проводячи соціологічні опитування про нагальні освітні питання

Журналіст

 

Протягом півріччя

Забезпечувати об’єктивне висвітлення на сторінках інформаційного вісника "Єдність" інформації про зміни в законодавчій базі, про нові технології в навчанні та вихованні, методичні рекомендації, інструкції, матеріали про вітчизняний та зарубіжний досвід в галузі освіти та науки

Журналіст

 

Протягом півріччя

Публікувати на сторінках газетиінформаційні матеріали соціальних партнерів міської організації Профспілки – Київської міської державної адміністрації, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київради (КМДА), Футбольної асоціації студентів м. Києва

Журналіст

 

Протягом півріччя

Продовжити системну співпрацю з національними освітянськими та профспілковими Інтернет-ресурсами та друкованими виданнями задля оперативного обміну інформацією, а також підвищення позитивного іміджу організації

Журналіст

Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення

Протягом півріччя

Розміщувати на сторінках видання повідомлення про конкурси та інші важливі події, які будуть цікавими для спілчан

Журналіст

 

Протягом півріччя

Систематично доповнювати web-сторінку www.profspilka.kiev.ua новинами, інформаційними повідомленнями, оновлювати фотогалерею

Журналіст

Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення

Протягом півріччя

Розміщувати електронні версії різноманітних видів паперових носіїв інформації (газети, буклети, бюлетені, методички, збірки, листи) на сайті, а також важливі мультимедійні, графічно-текстові матеріали на площадках сайту

Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення

Протягом півріччя

Підвищувати рейтинг сайту за рахунок використання банерної реклами, обміном лінками та оптимізацією індексування пошуковими системами

Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення

Протягом півріччя

Підтримувати інформаційну складову сторінки КМОППОіНУ в соціальній мережі Facebook та сторінки СПА м. Києва – Вконтакте

Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення

 

 

Протягом півріччя

Слідкувати за оновленням бази електронних адрес організаційних ланок та бази e-mail засобів масової інформації

Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення

Протягом півріччя

Забезпечити безвідмовну роботу комп’ютерних систем, оргтехніки КМОППОіНУ та районних організацій Профспілки

Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення

Протягом півріччя

Проводити постійну роботу щодо підтримки, оновлення програмного забезпечення та комп'ютерного парку організаційних ланок

Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення

Протягом півріччя

Надавати всебічну допомогу та підтримку організаційним ланкам КМОППОіНУ у проведенні спортивно-масових заходів, участі спілчан у міських, всеукраїнських змаганнях, спартакіадах тощо. Сприяти розвитку студентського спорту

Заступник голови Трофименко О.М.

Протягом півріччя

Надавати практичну допомогу головам та бухгалтерам організаційних ланок КМОППОіНУ з питань фінансової діяльності

Фінансовий відділ

Протягом півріччя

Здійснювати постійний моніторинг стану надходження профспілкових внесків на адресу КМОППОіНУ та на адреси організаційних ланок

Фінансовий відділ

Протягом півріччя

Систематично вести облік та контроль прибутків і витрат КМОППОіНУ

Фінансовий відділ

І квартал

(січень)

Прийняти фінансові звіти про виконання кошторису за 2016 рік від організаційних ланок КМОППОіНУ

Фінансовий відділ

І квартал

(січень)

Підготувати фінансові звіти за 2016 рік до:

- ЦК Профспілки працівників освіти і науки України;

- Податкової інспекції;

- Пенсійного Фонду України в Шевченківському районі;

- Статуправління;

- Фонду соцстрахування з ТВП;

- головного управління державного казначейства України в м. Києві

Фінансовий відділ

І квартал

(лютий)

Підвести підсумки творчого конкурсу "Формула успіху молодого вчителя"

Заступник голови Геведзе О.О.

Журналіст

І квартал

(лютий)

Завершити електронний облік членів профспілки та проаналізувати формування бази

Заступник голови Геведзе О.О.

Відділ організаційної роботи

І квартал

(лютий-березень)

 

Організувати проведення тендеру на закупівлю послуг з оздоровлення дітей працівників освіти влітку 2017 року

Юридичний відділ

І – ІІ квартал

(лютий-травень)

Взяти участь в організації та проведенні Фестивалю народної творчості працівників освіти м. Києва "Квітучі барви таланту"

Заступник голови Геведзе О.О.

І квартал

(березень)

Провести урочистості для профактиву КМОППОіНУ з нагоди Міжнародного жіночого дня – 8 березня

Відділи виконавчого апарату КМОППОіНУ

І квартал

(березень-квітень)

Вивчити стан підготовки до оздоровчого сезону дитячих оздоровчих таборів, які перемогли у тендері, та надати рекомендації щодо поліпшення умов перебування та оздоровлення дітей освітян

Заступники голови

Юридичний відділ

ІІ квартал (квітень)

Надати практичну допомогу з питань фінансової діяльності первинній профспілковій організації Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Оболонській РОП

Фінансовий відділ

ІІ квартал (травень)

Провести підготовчу роботу до початку оздоровлення дітей працівників галузі влітку 2017 року:

- визначити розмір батьківської плати за путівки;

- забезпечити правильність та своєчасність надходження коштів за оздоровлення;

- розробити форми звітності для первинних профспілкових організацій про оздоровлення дітей працівників галузі

Заступник голови Геведзе О.А.

фінансовий відділ

ІІ квартал

(червень)

Організувати відправлення дітей в оздоровчі табори, підбір вихователів та супроводжуючих, проводити інструктажі з безпечних умов перевезення дітей та праці вихователів, які направляються в оздоровчі табори за місто

Заступник голови Геведзе О.А.

ІІ квартал

(червень)

Надати практичну допомогу з питань фінансової діяльності Святошинській РОП

Фінансовий відділ


ІV. Навчання профспілкового активу

Протягом півріччя

(за окремим планом)

Проводити навчання різних категорій профспілкового активу з питань статутної та мотиваційної діяльності

Відділи виконавчого апарату КМОППОіНУ

Протягом півріччя

(за окремим планом)

Проводити семінари, тренінги з питань соціально-економічного захисту освітян, регулювання трудових відносин у закладах освіти тощо

Юридичний відділ

І квартал

(березень)

Провести семінар для бухгалтерів первинних профспілкових організацій з питань фінансової діяльності

Фінансовий відділ

Постійно

Проводити індивідуальну консультаційну роботу з питань створення і діяльності профспілкових організацій, правових питань, фінансових питань, питань охорони праці та організації літнього відпочинку дітей працівників галузі

Відділи виконавчого апарату КМОППОіНУ

V. взаємодія з органами виконавчої влади, іншими інституціями

Постійно

Продовжувати конструктивний діалог з владою всіх рівнів

Голова КМОППОіНУ

заступники голови

Постійно

Забезпечити участь представників КМОППОіНУ у діючих органах соціального партнерства

Голова КМОППОіНУ заступники голови

Постійно

Поглиблювати комунікації з офісом Омбудсмена України (робота в експертній раді з соціально-економічних та трудових прав)

Голова КМОППОіНУ заступники голови

Постійно

Брати участь у спільних заходах з інституціями громадянського суспільства (батьківські комітети, освітянські асоціації, громадські організації тощо)

Голова КМОППОіНУ заступники голови

 

 

 

По темі:Добавить комментарий

Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2019

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці