Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України

м.Київ, вул. Володимирська 57,
email:org@profspilka.kiev.ua,
http://www.profspilka.kiev.ua

Профспілка > Важлива інформація, Рішення Президії ради > Перспективний план основних заходів Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України на І півріччя 2016 року
Перспективний план основних заходів Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України на І півріччя 2016 року

Перспективний план основних заходів Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України  на І півріччя  2016 рокуПерспективний план основних заходів Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України  на І півріччя  2016 року

Perpekt-plan-roboti-na-pvr-2016.doc [126.5 Kb] (cкачувань: 65)

 

Термін проведення

Назва заходу

Відповідальний

 

 

 

І.Розглянути на засіданнях ради КМОППОіНУ:

І квартал (березень)

1. Про реалізацію основних напрямів діяльності Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України за період з березня 2015 р. до березня 2016 р.

2. Про кошториси прибутків та витрат ради КМОППОіНУ і КМОППОіНУ в цілому на 2016 р. та звіти про виконання кошторисів за 2015 р.

Президія ради,

відділи виконавчого апарату КМОППОіНУ

ІІ. Розглянути на засіданнях президії ради КМОППОіНУ:

І квартал

(лютий)

1. Про проведення засідання ради КМОППОіНУ

 

 

2. Про статистичну звітність за 2015 рік

 

3. Про стан соціально-економічного захисту працівників закладів освіти Дніпровського району

Відділ організаційної роботи

Фінансовий відділ

Відділ організаційної роботи

Юридичний відділ

 

ІІ квартал (квітень)

1. Про виконання Угоди між Головним управлінням освіти і науки (Департаментом освіти і науки, молоді та спорту) виконавчого органу Київради (КМДА) та КМОППОіНУ за підсумками 2015 року

2. Фінансовий звіт про виконання кошторису КМОППОіНУ за 3 місяці 2016 р.

3. Про стан внутрішньоспілкової роботи в ППОСАД Київського національного університету будівництва і архітектури

4. Про резерв профспілкових кадрів

Юридичний відділ

 

 

 

Фінансовий відділ

 

Відділ організаційної роботи

 

Відділ організаційної роботи

ІІ квартал (червень)

1. Про організацію дитячого оздоровлення влітку 2016 року

 

2. Про Стан укладання та виконання колективного договору в Київському університеті імені Бориса Грінченка

3. Про внутрішньоспілкову роботу щодо профспілкового членства в ППОС НТУУ "КПІ"

Відділ організаційної роботи

Фінансовий відділ

Юридичний відділ

 

 

Відділ організаційної роботи

 

ІІІ. Основні заходи

Протягом півріччя

Здійснювати аналіз положень Законів України, постанов Кабінету Міністрів, рішень Київради та розпоряджень Київської міської державної адміністрації, що регулюють трудові, соціально-економічні права та гарантії працівників і студентів

Юридичний відділ

Протягом півріччя

Брати активну участь у заходах з питань реформування освіти

Заступник голови Трофименко О.М. Юридичний відділ

Протягом півріччя

Здійснювати контроль за станом виплати заробітної плати працівникам закладів освіти, стипендії студентам ВНЗ

Заступник голови Трофименко О.М.

Протягом півріччя

Брати участь у роботі круглих столів, робочих групах, нарадах, фахових дискусіях, громадських обговореннях тощо з питань прав і гарантій освітян

Заступник голови Трофименко О.М. Юридичний відділ

Протягом півріччя

Оперативно інформувати первинні профспілкові організації про прийняті нормативно-правові акти

Юридичний відділ

Протягом півріччя

Сприяти вирішенню проблемних питань або попередження можливих порушень на місцях положень чинного законодавства з оплати праці, житлово-побутового забезпечення працівників і студентів, захисту соціально-економічних, трудових прав, соціально-культурних, спортивних інтересів членів Профспілки тощо

Юридичний відділ

Протягом півріччя

Надавати методичну та практичну допомогу організаційним ланкам і спілчанам з питань законодавства про працю

Юридичний відділ

Протягом півріччя

Вживати заходів задля недопущення прийняття Закону про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"  (реєстр. №3474 від 13.11.2015 року), спрямованого на звуження прав первинних профспілкових організацій студентів

Заступник голови Трофименко О.М. Юридичний відділ

Протягом півріччя

Розглядати звернення та скарги, надавати юридичну допомогу членам профспілки, при необхідності виступати від їхнього імені в судових та інших органах

Юридичний відділ

Протягом півріччя

Сприяти реалізації заходів, спрямованих на профілактику виробничого травматизму і професійних захворювань у закладах освіти та забезпечити захист членів профспілки у відшкодуванні збитків, заподіяних їм в процесі трудової діяльності

Заступник голови Трофименко О.М.

Протягом півріччя

Надавати пропозиції, направляти звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування про недопущення звуження номінальних соціально-економічних гарантій освітян і студентів

Заступник голови Трофименко О.М.

Юридичний відділ

Протягом півріччя

Здійснювати організаційно-методичне забезпечення заходів КМОППОіНУ (засідань ради, президії ради, нарад керівників організаційних ланок тощо)

Відділ організаційної роботи

Протягом півріччя

Надавати консультативну та методичну допомогу з питань внутрішньоспілкової роботи в організаційних ланках КМОППОіНУ

Відділ організаційної роботи

Протягом півріччя

 

Забезпечувати підготовку аналітичних, інформаційно-методичних матеріалів для профспілкових працівників, профактиву, членів профспілки

Відділи виконавчого апарату КМОППОіНУ

Протягом півріччя

Забезпечувати щомісячний вихід газети "Єдність", оперативно інформуючи профспілкову громадськість про основні дії Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України у сфері соціально-економічного захисту спілчан, висвітлювати процеси реформування та інноваційні підходи у галузі "Освіта"

Журналіст

 

Протягом півріччя

Підтримувати зворотній зв'язок з читачами газети, аналізувати проблеми вчительства, проводячи соціологічні опитування про нагальні освітні питання

Журналіст

 

Протягом півріччя

Забезпечувати об’єктивне висвітлення на сторінках інформаційного вісника "Єдність" інформації про зміни в законодавчій базі, про нові технології в навчанні та вихованні, методичні рекомендації, інструкції, матеріали про вітчизняний та зарубіжний досвід в галузі освіти та науки

Журналіст

 

Протягом півріччя

Публікувати на сторінках газетиінформаційні матеріали соціальних партнерів міської організації Профспілки – Київської міської державної адміністрації, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київради (КМДА), Громадської організації «Рада батьків м. Києва», Футбольної асоціації студентів м. Києва

Журналіст

 

Протягом півріччя

Продовжити системну співпрацю з національними освітянськими та профспілковими Інтернет-ресурсами та друкованими виданнями задля оперативного обміну інформацією, а також підвищення позитивного іміджу організації

Журналіст

Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення

Протягом півріччя

Розміщувати на сторінках видання повідомлення про конкурси та інші важливі події, які будуть цікавими для спілчан

Журналіст

 

Протягом півріччя

Поновити у віснику рубрику "Сторінки історії освіти Києва"

Журналіст

 

Протягом півріччя

Систематично доповнювати web-сторінку www.profspilka.kiev.ua новинами, інформаційними повідомленнями, оновлювати фотогалерею

Журналіст

Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення

Протягом півріччя

Розміщувати електронні версії усіх видів паперових носіїв інформації (газети, буклети, бюлетені, методички, збірки, листи) на сайті, а також важливі мультимедійні, графічно-текстові матеріали на площадках сайту, тобто банерах

Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення

Протягом півріччя

Підвищувати рейтинг сайту за рахунок використання банерної реклами та обміном лінками та оптимізацією індексування пошуковими системами

Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення

Протягом півріччя

Підтримувати інформаційну складову сторінки КМОППОіНУ в соціальній мережі Facebook та сторінки СПА м. Києва – Вконтакте

Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення

Протягом півріччя

Слідкувати за оновленням бази електронних адрес організаційних ланок та бази e-mail засобів масової інформації

Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення

Протягом півріччя

Забезпечити безвідмовну роботу комп’ютерних систем, оргтехніки КМОППОіНУ та районних організацій Профспілки

Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення

Протягом півріччя

Проводити постійну роботу щодо підтримки, оновлення програмного забезпечення та комп'ютерного парку організаційних ланок

Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення

Протягом півріччя

Провести конкурс серед профспілкової громадськості до Дня Святого Валентина на тему: "Найромантичніша історія кохання"

Заступник голови Геведзе О.О.

Журналіст

Протягом півріччя

Надавати всебічну допомогу та підтримку організаційним ланкам КМОППОіНУ у проведенні спортивно-масових заходів, участі спілчан у міських, всеукраїнських змаганнях, спартакіадах тощо. Сприяти розвитку студентського спорту

Заступник голови Трофименко О.М.

Протягом півріччя

Надавати практичну допомогу головам та бухгалтерам організаційних ланок КМОППОіНУ з питань фінансової діяльності

Фінансовий відділ

Протягом півріччя

Здійснювати постійний моніторинг стану надходження профспілкових внесків на адресу КМОППОіНУ та на адреси організаційних ланок

Фінансовий відділ

Протягом півріччя

Систематично вести облік та контроль прибутків і витрат КМОППОіНУ

Фінансовий відділ

І квартал

(січень)

Прийняти фінансові звіти про виконання кошторису за 2015 рік від організаційних ланок КМОППОіНУ

Фінансовий відділ

І квартал

(січень)

Підготувати фінансові звіти за 2015 рік до:

  • ЦК Профспілки працівників освіти і науки України;

  • Податкової інспекції;

  • Пенсійного Фонду України в Шевченківському районі;

  • Статуправління;

- Фонду соцстрахування з ТВП;

- головного управління державного казначейства України в м. Києві

Фінансовий відділ

І квартал

(лютий)

Підвести підсумки творчого конкурсу на найактивнішого дописувача ІВ "Єдність" і наповнювача сайтів КМОППОіНУ та СПА м. Києва

Заступник голови Геведзе О.О.

Журналіст

І квартал

(лютий)

Оголосити в КМОППОіНУ 2016 рік роком електронного обліку членів профспілки та розпочати формування бази

Заступник голови Геведзе О.О.

Відділ організаційної роботи

І квартал

(лютий-березень)

 

Організувати проведення тендеру на закупівлю послуг з оздоровлення дітей працівників освіти влітку 2016 року

Юридичний відділ

І квартал

(лютий-березень)

Оголосити конкурс на кращу методичну розробку профспілкового уроку "Трудові права неповнолітніх"

Заступник голови Геведзе О.О.

Відділ організаційної роботи

І – ІІ квартал

(лютий-травень)

Взяти участь в організації та проведенні Фестивалю народної творчості працівників освіти м. Києва "Квітучі барви таланту"

Заступник голови Геведзе О.О.

І квартал

(березень)

Провести урочистості для профактиву КМОППОіНУ з нагоди Міжнародного жіночого дня – 8 березня

Відділи виконавчого апарату КМОППОіНУ

І квартал

(березень-квітень)

Вивчити стан підготовки до оздоровчого сезону дитячих оздоровчих таборів, які перемогли у тендері, та надати рекомендації щодо поліпшення умов перебування та оздоровлення дітей освітян

Заступники голови

Юридичний відділ

ІІ квартал (березень- квітень)

Забезпечити підготовку та проведення профспілкового уроку в загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва

Відділ організаційної роботи

ІІ квартал (квітень)

Надати практичну допомогу з питань фінансової діяльності первинній профспілковій організації Київського університету ім. Бориса Грінченка

Фінансовий відділ

ІІ квартал (травень)

Надати практичну допомогу з питань фінансової діяльності первинній профспілковій організації КДІДПМіД ім. Михайла Бойчука

Фінансовий відділ

ІІ квартал (травень)

Провести підготовчу роботу до початку оздоровлення дітей працівників галузі влітку 2016 року:

- визначити розмір батьківської плати за путівки;

- забезпечити правильність та своєчасність надходження коштів за оздоровлення;

- розробити форми звітності для первинних профспілкових організацій про оздоровлення дітей працівників галузі

Заступник голови Геведзе О.А.

фінансовий відділ

ІІ квартал

(червень)

Організувати відправлення дітей в оздоровчі табори, підбір вихователів та супроводжуючих, проводити інструктажі з безпечних умов перевезення дітей та праці вихователів, які направляються в оздоровчі табори за місто

Заступник голови Геведзе О.А.

ІІ квартал

(червень)

Надати практичну допомогу з питань фінансової діяльності первинній профспілковій організації ДВНЗ КМТК

Фінансовий відділ

ІV. Навчання профспілкового активу

Протягом півріччя

(за окремим планом)

Проводити навчання різних категорій профспілкового активу з питань статутної та мотиваційної діяльності

Відділи виконавчого апарату КМОППОіНУ

Протягом півріччя

(за окремим планом)

Проводити семінари, тренінги з питань соціально-економічного захисту освітян, регулювання трудових відносин у закладах освіти тощо

Юридичний відділ

І квартал

(березень)

Провести семінар для бухгалтерів первинних профспілкових організацій з питань фінансової діяльності

Фінансовий відділ

Постійно

Індивідуальна консультаційна робота з питань створення і діяльності профспілкових організацій, правових питань, фінансових питань, питань охорони праці та організації літнього відпочинку дітей працівників галузі

Відділи виконавчого апарату КМОППОіНУ

V. взаємодія з органами виконавчої влади, іншими інституціями

Постійно

Продовжувати конструктивний діалог з владою всіх рівнів

Голова КМОППОіНУ

заступники голови

Постійно

Забезпечити участь представників КМОППОіНУ у діючих органах соціального партнерства

Голова КМОППОіНУ заступники голови

Постійно

Поглиблювати комунікації з офісом Омбудсмена України (робота в експертній раді з соціально-економічних та трудових прав)

Голова КМОППОіНУ заступники голови

Постійно

Брати участь у спільних заходах з інституціями громадянського суспільства (батьківські комітети, освітянські асоціації, громадські організації тощо)

Голова КМОППОіНУ заступники голови

VІ. Міжнародна діяльність

Протягом півріччя

Продовжити міжнародне профспілкове співробітництво

Голова КМОППОіНУ

заступники голови

Протягом півріччя

Надавати практичну допомогу організаційним ланкам КМОППОіНУ у налагодженні зв’язків з профспілковими об’єднаннями інших держав

Голова КМОППОіНУ

заступники голови