Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України

м.Київ, вул. Володимирська 57,
email:org@profspilka.kiev.ua,
http://www.profspilka.kiev.ua

Профспілка > Звіти і вибори > Інформація про хід підготовки звітно-виборної кампанії в організаційних ланках КМОППОіНУ
Інформація про хід підготовки звітно-виборної кампанії в організаційних ланках КМОППОіНУ

Виконуючи постанову ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України № Р-4-4 від 06.04.2009 р. „Про проведення звітів і виборів в організаційних ланках КМОППОіНУ”, відділ організаційно-масової роботи та інформаційного забезпечення розробив план заходів з підготовки звітів і виборів у первинних профспілкових організаціях (план додається).
Відповідно до цього плану на нарадах голів, починаючи з травня розглядалися питання підготовки звітів і виборів.
У травні 2009 р. первинні профспілкові організації та районні організації профспілки отримали у користування постанови ЦК Профспілки та ради КМОППОіНУ, в яких зазначені терміни проведення звітно-виборної кампанії, Інструкцію про проведення звітів і виборів профспілкових органів у Профспілці працівників освіти і науки України, Методичні рекомендації з проведення звітів і виборів у Профспілці працівників освіти і науки України.
В червні 2009 р. було підготовлено та видано накладом 2000 екземплярів Методичні рекомендації щодо проведення звітів і виборів у профспілкових організаціях Київської міської організації Профспілки, які розповсюджені серед первинних профспілкових організацій та їх структурних підрозділів.
Тоді ж проведено семінари-навчання голів первинних профспілкових організацій ВНЗ, студентів, районних організацій профспілки на базі Навчально-методичного центру Федерації профспілкових організацій Чернігівської області з питань організації звітів і виборів.
Проведені наради-навчання з головами первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів, студентів, профспілкових організацій прямого профспілкового обслуговування, районних організацій профспілки, де було акцентовано увагу на найважливіших етапах підготовки та проведення звітів і виборів.
Проведені семінари-навчання голів первинних профспілкових організацій установ освіти Шевченківського, Печерського, Дарницького, Деснянського районів із виїздом працівників відділу організаційно-масової роботи в райони. Проведено майстер-клас для голів студентських профкомів у ППОС НУХТ.
Працівниками відділу організаційно-масової роботи проведено навчання профспілкового активу з питань підготовки звітів і виборів в ППО КНУТД, КНЛУ, ППОС КНУБА, КТГГ, зав. відділу взяла участь у виїзному семінарі-навчанні профспілкового активу ППО НТУУ „КПІ” та КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, який проходив в таборі „Пуща-Водиця”.
Питання інформаційного забезпечення звітів і виборів розглядалось на минулому засіданні президії (постанова № 37-2 від 17.09.09 р.).
За поданням районних організацій профспілки складений графік проведення звітно-виборних зборів установ освіти та графік їх відвідування працівниками апарату КМОППОіНУ та членами президії ради КМОППОіНУ . На сьогоднішній день із 1023 первинних профспілкових організацій установ освіти звітно-виборні збори проведено в 940 організаціях. Проведено всі звітно-виборні збори в Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Подільському, Святошинському районах. Членами президії відвідано 16 зборів та конференцій, працівниками апарату – 17. Інформація про проведення зборів узагальнюється відповідно до пам’ятки, яка розроблена відділом організаційно-масової роботи.
В районних організаціях профспілки, ППО вищих навчальних закладів, студентів та організацій прямого профспілкового обслуговування відбулись засідання виборних органів, на яких визначено дати звітно-виборних конференцій та зборів. Відповідно до витягів з протоколів складено графік їх проведення (додається). До сьогодні не проведено засідання профспілкового комітету з цього питання в ППО НУХТ, Гуманітарного інституту, Дипломатичної академії, МОНУ, ГУОН КМДА, ППОС КНУТД, і це не зважаючи на постійні нагадування відділу організаційно-масової роботи про нагальну необхідність проведення цього етапу підготовки до звітів і виборів.
Вже проведено звітно-виборні збори і конференції в ППО НаУ КМА, Славістичного університету, ІПДО НУХТ, КДІДПМіД ім. М.Бойчука, ДНДЦ „Фонон”, ДНТБ України, видавництва „Четверта хвиля”, ППОС КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, КНЛУ, НУХТ, АПСВ ФПУ, Гуманітарного інституту. В роботі чотирьох з них брали участь працівники апарату КМОППОіНУ та члени президії.
Звітно-виборні збори і конференції проводяться з урахуванням норм Статуту Профспілки, відповідно до Інструкції про проведення звітів і виборів. В усіх організаціях, де проведено звіти і вибори, робота профспілкового комітету визнана задовільною. Збори і конференції проводяться при високій активності членів профспілки.
На жаль в ході звітно-виборної кампанії була ліквідована первинна профспілкова організація сш № 307 Деснянського району, де члени профспілкової організації на чолі з профкомом в день звітно-виборних зборів написали заяви про вихід із Профспілки.

Відділ організаційно-масової
роботи та інформаційного забезпечення