Авторизація|

Орієнтовний порядок проведення конференції трудового колективу ВНЗ м. Києва

Орієнтовний порядок

проведення конференції трудового колективу ВНЗ м. Києва
«___»___________ 20___ року

     Відкриває конференцію голова профкому співробітників ____________ :

Шановни делегати !

На конференцію трудового колективу обрано _______ делегатів (з яких _____ студенти), зареєструвалось ______ делегатів (з них студентів - ______   ).

(Для кворуму потрібно –  _______ делегатів).  Кворум є. Які будуть пропозиції?

Розпочати роботу конференції.

Прошу голосувати.

Хто за це ?____ ,  хто проти ?____ ,  хто утримався ?____ .

Приймається.

   Шановні делегати !   В роботі нашої конференції приймає(ють) участь

_______________________________________________________________.

Для ведення конференції потрібно обрати робочу президію.   Пропозиції від комісії з підготовки проекту колективного договору надається делегату  конференції ___________________.        

Делегат: Є пропозиція до складу президії обрати персонально : _____________________ (зазвичай обирається ректор ВНЗ, голова профкому співробітників ВНЗ, голова профкому студентів ВНЗ, ведучий тощо).

   Інші пропозиції є ?  Немає.   Прошу голосувати.  Хто за те, щоб обрати президію у такому  складі ?

Хто за це ?____ ,  хто проти ?____ ,  хто утримався ?____ .

Приймається.     Прошу президію зайняти свої місця..........

Ведучий -______________:     Шановні делегати конференції !

        Напередодні нашого  зібрання в усіх  інститутах та факультетах, інших структурних підрозділах нашого ВНЗ пройшли збори (конференції) трудових колективів, на яких заслухано звіти керівників підрозділів, проаналізовано виконання трудових договорів за 20____ рік та прийняті колективні договори підрозділів на 20____рік.

На рівні університету ці питання включено до порядку денного сьогоднішньої конференції.    Тому Пропонується наступний порядок денний:

1.Звіт адміністрації та профспілкових комітетів про виконання колективного договору за 20____ рік.

2.Укладення колективного договору на період з «___» __________ 20___ року по «___» __________ 20___ року.

3.Різне.

 

   По запропонованому порядку денному немає зауважень? Немає.

Хто за такий порядок денний ? Прошу голосувати.

Хто за це ?____ ,  хто проти ?____ ,  хто утримався ?____ .

Приймається.

По регламенту:

Пропонується для звіту надати слово ректору ______________ до _________ хвилин, голові профкому співробітників _______________ та голові профкому студентів ____________ до ____ хвилин кожному.

      Для виступів делегатів пропонується надати до 5 хвилин, для повторних виступів та зауважень - до 3 хвилин. Немає заперечень?

Прошу голосувати.

Хто за це ?____ ,  хто проти ?____ ,  хто утримався ?____ .

Приймається.

Ведучий: Шановні делегати ! Нам необхідно обрати редакційну комісію.

Пропонується комісію, затверджену наказом по університету, яка працювала над проектом нового колективного договору, обрати як редакційну комісію в такому складі: _______________

___________________________________________________________________________________
(зазвичай обирається склад комісії, яка працювала над проектом колективного договору)

Немає заперечень? Прошу голосувати.

Хто за це ?____ ,  хто проти ?____ ,  хто утримався ?____ .

Приймається.

Редакційну комісію прошу зайняти місця в 1 ряду та приступить до роботи. 

 

1. Ведучий: Починається розгляд питань.  Пропонується підрахунок голосів при голосуванні доручити робочий президії. Немає заперечень? Приймається.

   Слово для звіту надається ректору університету _______________________ 

Які будуть запитання?

Пропонується для скорочення часу подавати питання у письмовому вигляді до президії, з тим щоб після їх опрацювання можна було дати відповіді.

Немає заперечень?  Приймається.

Ведучий: Слово надається голові профкому співробітників ____________________.

Які будуть запитання?

Ведучий: Слово надається голові профкому студентів _________________________.

Які будуть запитання?

Ведучий: Переходимо до обговорення.

Хто бажає виступити? Будь ласка.

Для протоколу прошу виступаючих називати прізвище та підрозділ.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Ведучий: Є пропозиція закінчити обговорення.

Хто за це ?____ ,  хто проти ?____ ,  хто утримався ?____ .

Обговорення закінчено.

Слово для відповіді на запитання надається ректору __________________ .

Від редакційної комісії для прийняття Постанови слово надається делегату

____________________________________________ .

 Ведучий: Які є зміни та доповнення до Постанови конференції по першому питанню порядку денного?

Немає ?   Пропонується затвердити оголошену Постанову конференції по першому питанню порядку денного.

Хто за це ?____ ,  хто проти ?____ ,  хто утримався ?____ .

Приймається.

 

2. Ведучий: переходимо до другого питання порядку денного.

Слово від узгоджувальної комісії надається делегату ____________________________.

Пропонується обговорення провести наступним чином :

У кожного делегата є текст проекту колективного договору на період з «___» __________ 20___ року по «___» __________ 20___ року. Пропонується проводити обговорення колективного договору за розділами та статтями. Немає заперечень ?

Приймається.  Починаємо обговорення...

Якщо виникають пропозиці до ______розділу:

Ведучий: Хто за те, щоб затвердити оголошені пропозиції до ______ розділу?

Прошу голосувати.

Хто за це ?____ ,  хто проти ?____ ,  хто утримався ?____ .

Немає інших пропозицій, зауважень ___________ розділу ?

Ідемо далі по кожному розділу…..

Ведучий: З угоди з охорони праці слово надається проректору _______________________.

Які будуть запитання?.

Ведучий: Пропонується затвердити колективний договір ВНЗ на період з «___» __________ 20___ року по «___» __________ 20___ року.  з додатками №№ 1, 2, 3  і змінами та доповненнями, внесеними делегатами конференції.

Прошу голосувати.

Хто за це ?____ ,  хто проти ?____ ,  хто утримався ?____ .

Ведучий: Необхідно прийняти Постанову конференції з другого питання порядку денного. Слово від редакційної комісії надається делегату _______________________________

Які є зміни та доповнення до проекту Постанови?

Ведучий: Хто за те, щоб прийняти оголошену Постанову конференції з другого питання порядку денного, прошу голосувати.

Хто за ?_____, хто проти ?____, хто утримався ?_____.

Приймається.

 

3.   РІЗНЕ.

Ведучий: переходимо до третього питання порядку денного:

Ведучий: Шановні делегати! Тепер ми повинні розглянути питання про комісію з трудових спорів університету.

Слово надається заступнику голови комісії ________________________________. 

Чи є інші пропозиції ? Немає.

Тоді голосуємо за цю пропозицію – хто за те, щоб оголошеному складу цієї комісії надати повноваження на наступний термін  ії нового колективного договору ?

Прошу голосувати.

Хто за це ?____ ,  хто проти ?____ ,  хто утримався ?____ .

Приймається.


Ведучий: Шановні делегати! Порядок денний конференції вичерпано. Чи є якісь зауваження? Немає.

Дякуємо делегатам за плідну роботу.

 

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2019

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці