Авторизація|

Роз'яснення МОНМС України щодо колективно-договірного регулювання

Міністерство освіти і науки,                     ЦК Профспілки працівників

молоді та спорту України                            освіти і науки України

Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських
 державних адміністрацій

Керівникам навчальних закладів

 

Щодо колективно-договірного регулювання
трудових та соціально-економічних прав та
інтересів працівників та осіб, які навчаються

 

На запити з місць стосовно колективно-договірного регулювання трудових та соціально-економічних прав та інтересів працівників та осіб, які навчаються, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України роз’яснюють наступне.            

Чинне законодавство, зокрема Кодекс законів про працю України, Закон України «Про колективні договори і угоди», а також Галузева угода між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України передбачають надання додаткових порівняно із чинним законодавством трудових та соціально-побутових пільг працівникам шляхом колективно-договірного регулювання.

Згідно зі ст. 13 Кодексу законів про працю України зміст колективного договору визначається сторонами. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін зокрема щодо регулювання соціально-економічних відносин, до яких належить встановлення гарантій, компенсацій, пільг тощо.

Виходячи із норм статей 1 та 3 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний договір укладається між власником та профспілковим органом з метою регулювання соціально-економічних відносин, а також для узгодження інтересів сторін як на основі чинного законодавства, так і прийнятих ними зобов’язань.

Згідно зі ст.7 зазначеного закону зміст колективного договору визначається сторонами. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін зокрема щодо регулювання соціально-економічних відносин,  до яких належить встановлення гарантій, компенсацій, пільг, забезпечення житлово-побутового обслуговування. Цією статтею також передбачено, що колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Слід зазначити, що нормами чинного законодавства не встановлено коло соціально-побутових пільг, які можуть надаватися суб’єктам колективного договірного врегулювання через зобов’язання колективного договору. Тому не виключається можливість взяття однією із сторін колективно-договірного регулювання зобов’язання забезпечити чи надавати пільги щодо оплати за надання освітніх та інших послуг суб’єктам, що перебувають у сфері дії сторін колдоговору.

Статтею 6 зазначеного закону заборонено будь-яке втручання з боку органів представницької і виконавчої влади та господарського управління, політичних партій, власників або уповноважених ними органів, яке може обмежити права працівників та їх представників при укладенні та виконанні колективних договорів, угод.

Положення колективного договору є обов'язковими для власника або уповноваженого ним органу (ст. 9 Закону).

При прогнозуванні обсягів надходжень до спеціального фонду кошторису вищого навчального закладу мають бути враховані зазначені колективно-договірні зобов’язання.

Стосовно підстав для заборони включення тих чи інших зобов’язань до колективного договору, то ст. 5 закону  забороняється включати  до договорів умови, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників.

 

 

 
   

 

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2019

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці