Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України

м.Київ, вул. Володимирська 57,
email:org@profspilka.kiev.ua,
http://www.profspilka.kiev.ua

Профспілка > Документи > Роз'яснення МОНМС України щодо колективно-договірного регулювання
Роз'яснення МОНМС України щодо колективно-договірного регулювання

Міністерство освіти і науки,                     ЦК Профспілки працівників

молоді та спорту України                            освіти і науки України

Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських
 державних адміністрацій

Керівникам навчальних закладів

 

Щодо колективно-договірного регулювання
трудових та соціально-економічних прав та
інтересів працівників та осіб, які навчаються

 

На запити з місць стосовно колективно-договірного регулювання трудових та соціально-економічних прав та інтересів працівників та осіб, які навчаються, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України роз’яснюють наступне.            

Чинне законодавство, зокрема Кодекс законів про працю України, Закон України «Про колективні договори і угоди», а також Галузева угода між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України передбачають надання додаткових порівняно із чинним законодавством трудових та соціально-побутових пільг працівникам шляхом колективно-договірного регулювання.

Згідно зі ст. 13 Кодексу законів про працю України зміст колективного договору визначається сторонами. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін зокрема щодо регулювання соціально-економічних відносин, до яких належить встановлення гарантій, компенсацій, пільг тощо.

Виходячи із норм статей 1 та 3 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний договір укладається між власником та профспілковим органом з метою регулювання соціально-економічних відносин, а також для узгодження інтересів сторін як на основі чинного законодавства, так і прийнятих ними зобов’язань.

Згідно зі ст.7 зазначеного закону зміст колективного договору визначається сторонами. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін зокрема щодо регулювання соціально-економічних відносин,  до яких належить встановлення гарантій, компенсацій, пільг, забезпечення житлово-побутового обслуговування. Цією статтею також передбачено, що колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Слід зазначити, що нормами чинного законодавства не встановлено коло соціально-побутових пільг, які можуть надаватися суб’єктам колективного договірного врегулювання через зобов’язання колективного договору. Тому не виключається можливість взяття однією із сторін колективно-договірного регулювання зобов’язання забезпечити чи надавати пільги щодо оплати за надання освітніх та інших послуг суб’єктам, що перебувають у сфері дії сторін колдоговору.

Статтею 6 зазначеного закону заборонено будь-яке втручання з боку органів представницької і виконавчої влади та господарського управління, політичних партій, власників або уповноважених ними органів, яке може обмежити права працівників та їх представників при укладенні та виконанні колективних договорів, угод.

Положення колективного договору є обов'язковими для власника або уповноваженого ним органу (ст. 9 Закону).

При прогнозуванні обсягів надходжень до спеціального фонду кошторису вищого навчального закладу мають бути враховані зазначені колективно-договірні зобов’язання.

Стосовно підстав для заборони включення тих чи інших зобов’язань до колективного договору, то ст. 5 закону  забороняється включати  до договорів умови, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників.